Asianajotoimisto Menna

Sopimukset ja oikeudellinen neuvonta

Laadin erilaisia sopimuksia päämiehen tarpeen mukaan ja annan oikeudellista neuvontaa.

Yleisimmin laadittavat asiakirjat ovat luovutuksia koskevat asiakirjat, kuten kauppa- ja lahjakirjat sekä varallisuusjärjestelyihin liittyvät asiakirjat.

Mikäli sinua askarruttaa jokin oikeudellinen asia, sopimuksen laatimisen tarpeellisuus tai sopimuksen sisällön oikeellisuus ole yhteydessä minuun.

Ole rohkeasti yhteydessä missä tahansa mieltäsi askarruttavassa asiassa. Kartoitetaan tilanteesi ja neuvon sinua, miten asiassa kannattaa edetä.