Asianajotoimisto Menna

Riita-asiat

Avustan erilaisissa riita-asioissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä.

Avustan erilaisissa riita-asioissa ja niihin liittyvissä oikeudenkäynneissä. Hoidan esimerkiksi velkomus-, häätö- ja huoneenvuokrariitoja, henkilö-, esine- ja taloudellisiin vahinkoihin liittyviä vahingonkorvausriitoja sekä työriitoja. Olen toiminut useissa työriidoissa sekä työnantajan että työntekijän asiamiehenä.

Riita-asioiden käsittelyt kestävät monesti pitkään ja ovat kalliitta, jolloin on ensisijaisen tärkeää selvittää sovinnollisen ratkaisun mahdollisuus. Avustajanasi tavoittelen ensisijaisesti sovinnollista ratkaisua ja mikäli sovintoon ei päästä, ajan sinun etua ja turvaan oikeuksiesi toteutumista oikeudenkäynnissä.

Mikäli olet saanut riita-asiaa koskevan haasteen tuomioistuimesta tai sinun pitäisi saattaa jokin asia tuomioistuimen ratkaistavaksi, ole yhteydessä minuun. Tavoitteeni on aina saavuttaa asiakkaani kannalta paras mahdollinen lopputulos.