Asianajotoimisto Menna

Lapsiasiat

Avustan ammattitaidolla kaikissa lapsiasioihin liittyvissä kysymyksissäsi. Osaamisaluettani ovat myös lastensuojeluasiat.

Vanhempien elämänmuutoksiin liittyvissä tilanteissa nousee monesti esiin kysymyksiä lapsen huoltajuuteen, asumiseen, tapaamisoikeuteen sekä elatukseen liittyen. Vanhemmat pyrkivät ensisijaisesti neuvottelemaan näistä kysymyksistä lastenvalvojan luona ja monesti siellä löydetäänkin asioihin ratkaisu. Välillä kuitenkin tulee väistämättä eteen tilanne, että asioista ei saada sovintoa aikaiseksi lastenvalvojan luona. Tällöin kannattaa ottaa yhteyttä minuun, lapsiasioihin perehtyneeseen asianajajaan. Annan sinulle asiaan liittyvää neuvontaa ja kartoitan, voitaisiinko asianajajien avustuksella saavuttaa asiassa sovinto.

Lapsia koskevat riidat ovat vanhemmille erityisen raskaita ja ne vaikuttavat myös lapsiin, jolloin sovinnon mahdollisuudet ovat tärkeää selvittää. Tätä varten myös tuomioistuimessa on mahdollista yrittää sovitella asiaa tuomioistuinsovittelussa (Follo), jossa olen sinun avustajanasi mukana.
Mikäli asiaan ei löydetä ratkaisua sovittelussa, on viimesijainen vaihtoehto asian käsittely oikeudenkäynnissä.

Olen hoitanut useita Follo-sovitteluita sekä pitkittyneitä lapsiasioihin liittyviä riita-asioita. Avustan ammattitaidolla kaikissa lapsiasioihin liittyvissä kysymyksissäsi. Osaamisaluettani ovat myös lastensuojeluasiat ja avustan sinua esimerkiksi kiireelliseen sijoitukseen, huostaanottoon ja sijaishuoltoon liittyvissä asioissa.