Asianajotoimisto Menna

Hallinto-oikeudelliset asiat

Hoidan erilaisia hallinto-oikeudellisia valitusasioita ja hallinto-oikeuden suullisia käsittelyitä.

Hallinto-oikeudellisissa asioissa asia ratkaistaan pääsääntöisesti kirjallisen aineiston perusteella, mutta tarvittaessa hallinto-oikeus voi järjestää suullisia käsittelyitä. Osaamisalaani kuuluvat ulkomaalaisasiat sekä huostaanottoasiat ja niiden suulliset käsittelyt.

Hoidan kaikki oleskelulupiin liittyvät valitusasiat kuten turvapaikka-, kansalaisuutta- ja työlupia koskevat oleskelulupa-asiat. Lisäksi hoidan maasta karkottamiseen ja käännyttämiseen liittyvät valitusasiat sekä ulkomaalaisten säilöönotto-oikeudenkäynnit.